ZGODNIE Z POLECENIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PIOTRA ĆWIKA

12.03.2020, 10:50
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego zawiesza swoją działalność od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Treść polecenia z dnia 11.03.2020r. w poprzednim komunikacie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020