Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program "Za życiem"

                                                                                            

 

Założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE

3.2. Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu. Celem działania jest: ułatwienie dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, rozwój bazy całodobowej umożliwiającej pobyt całodobowy z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna. Osoby do których skierowano wsparcie: osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osoby ze spektrum autyzmu. Podmioty realizujące: samorząd gminny, samorząd powiatowy, podmioty niepubliczne działające na zlecenie samorządów.

Założenia programu: http://zazyciem.mrips.gov.pl/program-za-zyciem

Informator: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001860/U/D20161860Lj.pdf

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2023

Dotacja dla Gminy Żegocina na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2.Rozwój sieci śds, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie w kwocie 40.740 zł. Dotacja dla Gminy Żegocina na 2023 rok w ramach klasyfikacji budżetowej dział 852 rozdział 85203 § 2010, przyznana została na realizację zadania do 31 grudnia 2023 roku.

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2023

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2022

Wojewoda Małopolski w ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2. Rozwój sieci ŚDS, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu ( zgodnie z art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej)  przyznał Gminie Żegocina dotację z budżetu państwa w wysokości 49,621,32 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.  

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2022

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2021

Wojewoda Małopolski w ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2. Rozwój sieci ŚDS, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu ( zgodnie z art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej)  przyznał Gminie Żegocina dotację z budżetu państwa w wysokości 44,163,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.  

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2021

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2020

Wojewoda Małopolski w ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2. Rozwój sieci ŚDS, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu ( zgodnie z art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej)  przyznał Gminie Żegocina dotację z budżetu państwa w wysokości 44,163,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.  

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2020

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2019

Wojewoda Małopolski w ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2. Rozwój sieci ŚDS, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu ( zgodnie z art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej)  przyznał Gminie Żegocina dotację z budżetu państwa w wysokości 37,854,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.  

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2019

 

Działanie 13.1.2.2   Podwyższenie dotacji „Za życiem” na  2018

Wojewoda Małopolski w ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne, pkt 3.2. Rozwój sieci ŚDS, tj. na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu ( zgodnie z art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej)  przyznał Gminie Żegocina dotację z budżetu państwa w wysokości 25,080,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.  

Dotacja w ramach programu "Za życiem" 2018

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-08 11:41:56przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: Karolina Ptaszek
Podmiot udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie
Odwiedziny:1091

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo